tidak ada yang SALAH dengan FITRAH MANUSIA..yang SALAH hanyalah ketika TIDAK BERJALAN dalam aturan-NYA..

Mar 13, 2018

#31

seperti tikam-tikaman
seperti bunuh-bunuhan

TAPI

tiada kematian

bila tiada lagi rasa kehormatan..